Lite kort om pellets

Pelletsvärme är bra värme som inte bidrar till växthuseffekten.

Bränslet "pellets" ger inte något tillskott av koldioxid utan ingår i kretsloppet. Själva förbränningen ger samma mängd koldioxid som skogen använt under sin tillväxt. Det är ett system med ”ge och ta” kan man säga. När man tillverkar pellets använder man produkter som är restmaterial från sågverksindustrin – man avverkar alltså inte stora områden av skog för att skapa pellets.

Pellets och miljön

Pellets tillverkas i närområdet och belasta inte stora långa transporter som släpper ut avgaser. Råvaran finns över hela landet i sågverk och fraktas korta sträckor. Aska som bildas efter pelletseldning kan du använda som gödning i grönsakslandet. När du eldar med pellets och din panna är rätt inställd är utsläppen av kväve och svavel extremt låga och det gör att du som pelletseldare inte heller bidrar till försurningen. Röken som kommer från eldningen syns bara när pannan tänder, sen syns ingen rök alls ur skorstenen och dessutom ingen lukt.
Har du funderingar på om grannarna blir besvärade så kommer dom snarare bli glada.

Byte från direktverkande el

Om du idag har ett hus med direktverkande el och du byter till pelletsuppvärmning blir det oftast bättre ventilation eftersom du får en varm skorsten som biidrar till självdragsventilation.
Idag finns även pelletskaminer utan skorsten med en dragfläkt som monteras på huväggen. På så sätt kan du installera en värmekälla i huset utan att ha en skorsten.

Investeringskostnader

Att konvertera till pellets är ofta en god affär, investeringen är relativt låg om du jämför med bergvärme med installationskostnader på 150.000 som ska skrivas av på lång tid. Har du idag befintlig panna kan du säkert konvertera till en pelletsbrännare till en låg kostnad.

Att tänka på

Du behöver planera utrymmet för ditt pelletsförråd. Beroende på storlek så tar det lite olika plats men också att det ska vara enkelt att fylla på mm. Du behöver också aska och göra rent brännare lite då och då. Idag finns självaskande brännare mm som sköter sig själva.